Kan ik stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing als ik in het buitenland ben?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en was u op 22 november 2023 in het buitenland? Dan kon u uw stem uitbrengen als u zich uiterlijk 25 oktober 2023 heeft geregistreerd.

Ga na welke situatie voor u geldt en lees hoe u de volgende keer kunt stemmen vanuit het buitenland.

Stemmen als u in het buitenland verblijft

Was u op 22 november 2023 in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk of studie? En stond u wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kon u bij de Tweede Kamerverkiezing stemmen via een machtiging (volmacht) of per brief.

Via een volmacht stemmen

U kunt een andere kiezer vragen om voor u te stemmen met een machtiging. Dat kunt u al regelen voordat u uw stempas heeft gekregen. Bijvoorbeeld voor u op vakantie gaat. Iemand vragen om voor u te stemmen kan met een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht). Het kan ook via de achterkant van de stempas (onderhandse volmacht).

Per brief stemmen

Bent u langere tijd in het buitenland? En heeft u daar een adres? Dan kunt u ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. De aanvraag voor het registreren om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 moest uiterlijk woensdag 25 oktober 2023 (23.59 uur Nederlandse tijd) zijn ingediend bij de gemeente Den Haag.

Als u zich nu registreert, kunt u alleen stemmen bij toekomstige Tweede Kamerverkiezingen. U ontvangt dan automatisch de documenten. Op de website van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie over de registratie voor kiezers buiten Nederland.

Stemmen als uitgezonden militair in het buitenland

Bent u als Nederlandse militair tijdens de Tweede Kamerverkiezing (tijdelijk) uitgezonden naar het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Stemmen als u in het buitenland ingeschreven staat

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? Heeft u de Nederlandse nationaliteit? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u stemmen bij de verkiezing voor de Tweede Kamer.

Registreren als kiezer buiten Nederland

U kon zich tot en met woensdag 11 oktober 2023 registreren als kiezer buiten Nederland voor de Tweede Kamerverkiezing van 2023. Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen moet u eenmalig als kiezer geregistreerd staan bij de gemeente Den Haag. U krijgt dan voor elke verkiezing de documenten waarmee u per brief kunt stemmen.

Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland

Op de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl vindt u meer informatie over stemmen vanuit het buitenland voor de verkiezingen.