Kan ik stemmen voor het Europees Parlement als ik in het buitenland ben?

In Nederland is op donderdag 6 juni de verkiezing voor het Europees Parlement. Heeft u de Nederlandse nationaliteit en bent u op 6 juni in het buitenland? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen.

Ga na welke situatie voor u geldt en lees hoe u kunt stemmen vanuit het buitenland.

Stemmen als u in het buitenland verblijft

Bent u op 6 juni 2024 in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk of studie? En staat u wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u stemmen via een machtiging (volmacht) of per brief.

Iemand anders machtigen

U kunt een andere kiezer vragen om voor u te stemmen met een machtiging. Dat kunt u al regelen voordat u uw stempas heeft gekregen. Bijvoorbeeld voor u op vakantie gaat.

Per brief stemmen

Bent u langere tijd in het buitenland? En heeft u daar een adres? Dan kunt u ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Dat moet u aanvragen bij de gemeente Den Haag. Uw aanvraag moet uiterlijk donderdag 9 mei 2024 (23.59 uur Nederlandse tijd) zijn ingediend bij de gemeente Den Haag.

Op de website van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie over de registratie voor kiezers buiten Nederland.

Stemmen als uitgezonden militair in het buitenland

Bent u als Nederlandse militair tijdens de Tweede Kamerverkiezing (tijdelijk) uitgezonden naar het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Stemmen als u in het buitenland ingeschreven staat

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? Heeft u de Nederlandse nationaliteit? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement.

Registreren als kiezer buiten Nederland

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen moet u zich eenmalig als kiezer registreren bij de gemeente Den Haag. U krijgt dan voor elke verkiezing de documenten waarmee u per brief kunt stemmen. Voor de verkiezing voor het Europees Parlement kunt u zich registreren tot en met donderdag 25 april 2024.

Stemmen op kandidaten van een ander EU-land

Woont u in een ander land van de Europese Unie? Dan kunt u er ook voor kiezen om op de kandidaten voor het Europees Parlement in dat land te stemmen. U mag dan niet meer stemmen op de Nederlandse kandidaten. Want u mag maar 1 keer stemmen voor de verkiezing. 

Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland

Op de website stemmenvanuithetbuitenland.nl vindt u meer informatie over stemmen vanuit het buitenland voor de verkiezingen.

Overzichtspagina verkiezing