Waar stem ik voor bij gemeenteraadsverkiezingen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen uw gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

  • controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert;
  • de begroting maken en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren;
  • contact houden met inwoners van de gemeente.

Zetelverdeling gemeenteraad na de verkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op kandidaten van de politieke partijen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Elke zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente.

Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen. Dit gebeurt op basis van de uitgebrachte stemmen. Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het centraal stembureau vast welke kandidaten zijn gekozen. Hoe de zetelverdeling over de gemeenteraadskandidaten  gebeurt  kunt u lezen op de website van de Kiesraad.

Eisen lidmaatschap gemeenteraad

De gemeenteraad in oude samenstelling onderzoekt na de zetelverdeling of de verkozen kandidaten voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Dit heet ook wel het geloofsbrievenonderzoek.