Waar stem ik voor bij gemeenteraadsverkiezingen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad in uw gemeente. De gemeenteraad beslist over plannen en regels in de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, verkeer en woningbouw. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Informatie over partijen en kandidaten waar u op kunt stemmen

Informatie over welke politieke partijen en kandidaten meedoen aan de verkiezing in uw gemeente, vindt u vaak op de website van uw gemeente. U ontvangt voor de verkiezing thuis een overzicht met alle kandidaten waarop u kunt stemmen.

Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente

De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen beslissingen die voor de gemeente belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

  • controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert;
  • contact hebben met inwoners om te weten wat er speelt;
  • het behandelen van veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport;
  • het maken van algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden;
  • de begroting vaststellen en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

Verdeling van zetels na de verkiezingen

Na het tellen van de stemmen, verdeelt het gemeentelijk centraal stembureau de zetels en restzetels over de partijen. Daarna stelt het centraal stembureau vast welke kandidaten zijn gekozen. Hoe de zetelverdeling over de kandidaten gebeurt, leest u op de website van de Kiesraad.

Eisen lidmaatschap gemeenteraad

De oude gemeenteraad onderzoekt na de zetelverdeling of de verkozen kandidaten voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Dit heet ook wel het geloofsbrievenonderzoek.