Welke verkiezingen zijn er?

Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraden en het Europees Parlement. De Europese verkiezingen zijn elke 5 jaar, alle andere verkiezingen elke 4 jaar.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Een overzicht van de eerstvolgende verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad. Ongeveer 1 maand van tevoren kondigt de Rijksoverheid de verkiezingen aan. Bijvoorbeeld via tv-spots. Tijdens de verkiezingen is het Informatiepunt Verkiezingen actief. Heeft u nu een vraag over de verkiezingen? Bel of mail dan naar de Kiesraad.

Soorten verkiezingen

In Nederland vinden de volgende verkiezingen plaats:

Tweede Kamerverkiezingen

Bij een verkiezing voor de Tweede Kamer kiezen Nederlanders de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer.

Eerste Kamerverkiezingen

Bij een verkiezing voor de Eerste Kamer kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer

Provinciale Statenverkiezingen

Bij een verkiezing voor de Provinciale Staten kiezen inwoners van de provincie de leden.

Waterschapsverkiezingen

Bij een waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van een waterschap de leden van het algemeen bestuur.

Gemeenteraadsverkiezingen

Bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden.

Europese verkiezingen

Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden.