Welke verkiezingen zijn er?

Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraden en het Europees Parlement. De Europese verkiezingen zijn elke 5 jaar, alle andere verkiezingen elke 4 jaar.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Een overzicht van de volgende verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad. Tijdens de verkiezingen is het Informatiepunt Verkiezingen actief. Heeft u nu een vraag over de verkiezingen? Bel of mail dan naar de Kiesraad. Het informatiepunt is te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op nummer +31 70 426 73 29 of via e-mail informatiepunt@kiesraad.nl.

Soorten verkiezingen

In Nederland vinden de volgende verkiezingen plaats:

Tweede Kamerverkiezingen

Bij een verkiezing voor de Tweede Kamer kiezen de kiesgerechtigde inwoners van Nederland de leden van de Tweede Kamer.

Eerste Kamerverkiezingen

Bij een verkiezing voor de Eerste Kamer kiezen de leden van de Provinciale Staten, het kiescollege niet-ingezetenen en de leden van de kiescolleges van Caribisch Nederland, de leden van de Eerste Kamer.

Provinciale Statenverkiezingen

Bij een verkiezing voor de Provinciale Staten kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de provincie de leden van Provinciale Staten.

Waterschapsverkiezingen

Bij een waterschapsverkiezing kiezen de kiesgerechtigde inwoners van een waterschap de leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

Gemeenteraadsverkiezingen

Bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de kiesgerechtigde inwoners de gemeenteraadsleden.

Europese verkiezingen

Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van Nederland de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Overzichtspagina verkiezing