Hoeveel eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaal ik?

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen in de langdurige zorg: een lage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage betaalt u wanneer u zorg thuis ontvangt. De hoge eigen bijdrage betaalt u wanneer u langer dan 4 maanden opgenomen bent in een instelling voor langdurige zorg of beschermd wonen.

Hoogte eigen bijdrage

Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting. En kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK.

Eigen bijdrage en vermogen

Heeft u vermogen zoals spaargeld of beleggingen? Bij de berekening van de eigen bijdrage telt dan een deel van uw vermogen extra mee. Dit is de vermogensinkomensbijtelling. Hoe de hoge eigen bijdrage berekend wordt, leest u op de website van het CAK. De vermogensinkomensbijtelling voor de hoge eigen bijdrage is 4%.

Lage eigen bijdrage

Voor de lage eigen bijdrage rekent het CAK met een percentage van uw inkomen en een deel van uw vermogen (de vermogensinkomensbijtelling). Het meetellende percentage voor de lage eigen bijdrage is 10%.

Uitzonderingen voor het betalen van de hoge eigen bijdrage

In sommige gevallen betaalt u de lage bijdrage in plaats van de hoge bijdrage voor opname in een instelling voor langdurige zorg of een instelling  voor beschermd wonen. Dat is als u aan een van de volgende uitzonderingen voldoet:

  • U moet voorzien in de kosten voor onderhoud van een of meer minderjarige kinderen. En u krijgt kinderbijslag of het kind krijgt studiefinanciering;
  • U heeft een partner die thuis blijft wonen.

Bijkomende kosten Wlz-zorg in een instelling

Ontvangt u uw Wlz-zorg in een instelling? Dan kunt u te maken krijgen met bijkomende kosten. De instelling zorgt bijvoorbeeld voor een kabelaansluiting. De kosten van een abonnement en een televisie zijn dan voor u.

Voor medische hulpmiddelen, zoals een rolstoel of douchestoel, hoeft u meestal niets bij te betalen. Wilt u meer informatie hierover? Vraag het na bij uw zorginstelling.