Wat kan ik doen als niet duidelijk is wie mijn zorg of ondersteuning moet regelen?

Soms is niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor uw zorg of ondersteuning. Moet uw gemeente de zorg regelen, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor? Op de website regelhulp.nl leest u wat u dan kunt doen.

Voorbeelden onduidelijkheid zorg

U leest op regelhulp.nl wat u kunt doen in deze gevallen:

  • U heeft behoefte aan zorg of ondersteuning die onder verschillende wetten valt. Een voorbeeld is persoonlijke verzorging. Dit kan vallen onder de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Lees meer over persoonlijke verzorging.
  • Uw gemeente of zorgverzekeraar vraagt u een indicatie aan te vragen voor intensieve zorg. Maar volgens het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg. Lees meer over het juiste loket voor uw zorg en ondersteuning.
  • Uw kind krijgt jeugdhulp en wordt 18 jaar. Soms kan de jeugdhulp verlengd worden, soms is overgang naar een andere regeling nodig. Lees meer over zorg en ondersteuning vanaf 18 jaar.

Persoonlijk advies

Wilt u persoonlijk advies als niet duidelijk is wie uw zorg of ondersteuning moet regelen? Neem dan contact op met het Juiste Loket.