Kan ik zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ook thuis krijgen?

U kunt Wlz-zorg thuis ontvangen, maar dit kan alleen als het verantwoord en doelmatig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u zorg kunt krijgen vanuit de Wlz. 

Mogelijkheden Wlz-zorg thuis

Het zorgkantoor bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn om de zorg thuis te krijgen. Dit zijn:

  • Een zorgaanbieder levert alle zorg thuis

    Een zorgaanbieder levert alle zorg. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Net zoals u deze in een zorginstelling zou krijgen. Dit heet een ‘volledig pakket thuis’ (vpt). De afspraken worden opgeschreven in het zorgplan. 
  • Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis

    U krijgt zorg van verschillende zorgaanbieders. De afspraken worden beschreven in het zorgplan. Dit heet een 'modulair pakket thuis' (mpt). U krijgt de zorg waarvoor u van het CIZ een Wlz-indicatie heeft, behalve maaltijden. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.
  • Persoonsgebonden budget (pgb)

    Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u inhuurt. U legt de afspraken per zorgaanbieder vast in een zorgovereenkomst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit.

Zorg thuis zonder Wlz-indicatie

Heeft u geen Wlz-indicatie (hierin staat dat u zorg vanuit de Wlz nodig heeft), maar wel behoefte aan zorg en ondersteuning thuis? Lees dan de pagina Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?