Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar'

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Kostić (PvdD) heeft de vragen gesteld.

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar'