Het visserijbeleid voor de Noordzee is Europees beleid. Dit wordt het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) genoemd. Europese visserijregels moeten overbevissing voorkomen. En ervoor zorgen dat de visbestanden voldoende groot worden en blijven. Daarom moeten vissers op de Noordzee zich aan de regels van de Europese Unie (EU) houden. In de kust- en binnenwateren gelden Nederlandse regels. De EU en de Nederlandse overheid stimuleren visbedrijven om duurzame vismethodes te ontwikkelen.