Nederlands visserijbeleid

Nederlandse beroeps- en sportvissers moeten zich aan afspraken houden. Zo wordt overbevissing voorkomen en blijven de visbestanden gezond. De overheid steunt innovaties in de visserij. Bijvoorbeeld voor duurzame visserij.

Regels kustvisserij en binnenvisserij

Op de Noordzee gelden Europese visserijregels. In Nederlandse wateren gelden vooral nationale regels. De regels voor vissers in de kust- en binnenwateren zijn te vinden bij:

Regels sportvisserij

Ook sportvissers in de binnenwateren en zoute wateren moeten zich aan regels houden. Deze staan op de website Sportvisserij Nederland. Zo hebben sportvissers een VISpas nodig.

Subsidies voor duurzame visserij

Vissers die duurzamer willen vissen kunnen subsidie krijgen van de Europese Unie en de Rijksoverheid. Vissers kunnen hiervoor geld krijgen uit Europese Fondsen.

Visie Voedsel uit zee en grote wateren

Voedsel uit de wateren in Nederland is gezond en duurzaam. Daarom is het belangrijk dat er altijd genoeg van blijft. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gekomen met de visie Voedsel uit zee en grote wateren. Deze visie verzekert op lange termijn duurzaam en gezond voedsel uit wateren in Nederland. Daarvoor is nodig: 

  • ruimte om te vissen;
  • ruimte voor kweek van mosselen of zeewier; 
  • mogelijkheden voor visserij en kweek in windparken;
  • hulp aan vissers om flexibeler te werken en nieuwe duurzamere technieken of verdienmodellen te ontwikkelen;
  • meer samenwerking binnen de EU voor vernieuwing in de visserij. 

Het ministerie stelt € 30 miljoen beschikbaar. Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) heeft in opdracht van het ministerie van LNV het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) opgesteld. Hierin staan de plannen per regio beschreven. De Nederlandse regio’s stellen samen minimaal € 50 miljoen beschikbaar.

Het ministerie van LNV ondersteunt ook het Visserij Innovatie Netwerk (VIN). Dit is een netwerk voor iedereen die kan bijdragen aan innovaties in de visserijsector.

Toekomst kottervisserij

In de Kottervisie staan maatregelen voor de Nederlandse kottervloot. De Kottervisie hangt samen met het Noordzeeakkoord. Daarin staan afspraken tussen de Rijksoverheid en betrokken partijen over de ontwikkeling van natuur, visserij en energie op de Noordzee de komende jaren.

De 3 belangrijkste punten van de Kottervisie zijn:

  • aanmoedigen van innovaties voor de visserij;
  • verbeteren van handhaving zodat men zich aan de regels houdt;
  • vissers die de stap naar de toekomst niet willen of kunnen maken helpen met een saneringsregeling (voor vissers die willen stoppen).

Keurmerken voor duurzame vis

Consumenten kunnen duurzame visserij stimuleren. Zij kunnen kiezen voor vis die duurzaam is gevangen of gekweekt. Hiervoor zijn verschillende keurmerken.

De belangrijkste keurmerken voor duurzame vis zijn:

  • MSC-keurmerk (keurmerk van de Marine Stewardship Council). Dit is een keurmerk voor visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij.
  • ASC-keurmerk (keurmerk van de Aquaculture Stewardship Council). Dit is een consumentenkeurmerk voor verantwoord gekweekte vis.