Nederlands visserijbeleid

Beroepsvissers aan de kust en op de binnenwateren hebben grotendeels te maken met Nederlands visserijbeleid. De Rijksoverheid werkt met de visserijsector aan duurzame vismethodes.

Doel Nederlands visserijbeleid: duurzame visserijsector

Het Nederlands visserijbeleid voor de kust en de binnenwateren richt zich op verduurzaming van de visserijsector. De overheid, de visserijsector en de Europese Unie (EU) proberen samen nieuwe vismethodes te ontwikkelen.

Deze vismethoden dragen bij aan duurzame exploitatie van de visbestanden. Ook zijn ze goed voor de economie. Bijvoorbeeld vismethoden die de bodem met rust laten en ongewenste bijvangsten voorkomen. Zoals de invang van mosselzaad los van de bodem met mosselzaadinvanginstallaties. Of de pulskor. Hierbij slepen stroomdraden over de bodem. Door de elektrische schokken schrikt de vis van de bodem op.

Vissen met de pulskor

Subsidie voor jonge vissers

Vissers jonger dan 40 jaar komen in aanmerking voor subsidie als zij voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig willen aanschaffen. Meer informatie over de subsidie voor jonge vissers vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kustvisserij en binnenvisserij

De regels voor vissers in de kust- en binnenwateren zijn te vinden bij:

Sportvisserij

Ook sportvissers in de binnenwateren en zoute wateren moeten zich aan regels houden. Deze staan op de website Sportvisserij Nederland. Zo hebben sportvissers een VISpas nodig. Daarmee hebben ze toestemming om te vissen.

Keurmerken voor duurzame vis

Consumenten kunnen duurzame visserij stimuleren. Zij kunnen kiezen voor vis die duurzaam is gevangen of gekweekt. Hiervoor zijn verschillende keurmerken.

De belangrijkste keurmerken voor duurzame vis zijn:

  • MSC-keurmerk (Marine Stewardship Council). Deze organisatie stelt regels op voor duurzame visserij en visverwerking. De organisatie werkt samen met wetenschappers en overheden.
  • ASC-keurmerk (Aquaculture Stewardship Council) is een consumentenkeurmerk voor verantwoord gekweekte vis.

Rutte III: Innovatieprogramma visserij

Het kabinet stelt incidenteel € 15 miljoen beschikbaar voor het innovatieprogramma visserij. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.