Nederlands visserijbeleid

Nederlandse beroeps- en sportvissers moeten zich aan afspraken houden. Zo wordt overbevissing voorkomen en blijven de visbestanden gezond. De overheid steunt innovaties in de visserij. Bijvoorbeeld voor duurzame visserij.

Regels kustvisserij en binnenvisserij

Op de Noordzee gelden Europese visserijregels. In Nederlandse wateren gaat het om nationale regels. De regels voor vissers in de kust- en binnenwateren zijn te vinden bij:

Regels sportvisserij

Ook sportvissers in de binnenwateren en zoute wateren moeten zich aan regels houden. Deze staan op de website Sportvisserij Nederland. Zo hebben sportvissers een vispas nodig.

Subsidies voor duurzame visserij

Vissers die duurzamer willen vissen kunnen subsidie krijgen van de Europese Unie en de Rijksoverheid. Vissers kunnen hiervoor geld krijgen uit Europese Fondsen en de subsidie InnovatiePrestatieContracten Visserij (IPC Visserij).

Kabinet wil plan over toekomst kottervisserij

Ook wil het kabinet samen met kotterorganisaties werken aan betere verdienmodellen en een duurzame visserijvloot. Dat staat in de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Keurmerken voor duurzame vis

Consumenten kunnen duurzame visserij stimuleren. Zij kunnen kiezen voor vis die duurzaam is gevangen of gekweekt. Hiervoor zijn verschillende keurmerken.

De belangrijkste keurmerken voor duurzame vis zijn:

  • MSC-keurmerk (keurmerk van de Marine Stewardship Council). Deze organisatie stelt regels op voor duurzame visserij en visverwerking. De organisatie werkt samen met wetenschappers en overheden.
  • ASC-keurmerk (keurmerk van de Aquaculture Stewardship Council) is een consumentenkeurmerk voor verantwoord gekweekte vis.