Nederlands visserijbeleid

Nederlandse beroeps- en sportvissers moeten zich aan afspraken houden. Zo wordt overbevissing voorkomen en blijven de visbestanden gezond. De overheid steunt innovaties in de visserij. Bijvoorbeeld voor duurzame visserij.

Regels kustvisserij en binnenvisserij

Op de Noordzee gelden Europese visserijregels. In Nederlandse wateren gaat het vooral om nationale regels. De regels voor vissers in de kust- en binnenwateren zijn te vinden bij:

Regels sportvisserij

Ook sportvissers in de binnenwateren en zoute wateren moeten zich aan regels houden. Deze staan op de website Sportvisserij Nederland. Zo hebben sportvissers een VISpas nodig.

Subsidies voor duurzame visserij

Vissers die duurzamer willen vissen kunnen subsidie krijgen van de Europese Unie en de Rijksoverheid. Vissers kunnen hiervoor geld krijgen uit Europese Fondsen.

Toekomst kottervisserij

De Kottervisie bevat een pakket aan maatregelen specifiek voor de Nederlandse kottervloot. De Kottervisie hangt samen met het Noordzeeakkoord. Daarin heeft het Rijk samen met betrokken partijen afspraken gemaakt over de manier waarop natuur, visserij en energie op de Noordzee zich de komende jaren in samenhang kunnen ontwikkelen.

De drie speerpunten van de Kottervisie zijn:

  • aanjagen van innovaties voor de visserij van de toekomst;
  • versterking van de handhaving en een betere naleving van de regels;
  • vissers die de stap naar de toekomst niet willen of kunnen maken helpen met een saneringsregeling (voor vissers die willen stoppen).

Keurmerken voor duurzame vis

Consumenten kunnen duurzame visserij stimuleren. Zij kunnen kiezen voor vis die duurzaam is gevangen of gekweekt. Hiervoor zijn verschillende keurmerken.

De belangrijkste keurmerken voor duurzame vis zijn:

  • MSC-keurmerk (keurmerk van de Marine Stewardship Council). Dit is een keurmerk voor visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij.
  • ASC-keurmerk (keurmerk van de Aquaculture Stewardship Council). Dit is een consumentenkeurmerk voor verantwoord gekweekte vis.