Visquota

De Europese Unie (EU) bepaalt elk jaar per soort vis de totale hoeveelheid die in het komende jaar mag worden gevangen en aangeland (TAC). De EU verdeelt die hoeveelheid daarna volgens eerder afgesproken percentages over de EU-lidstaten: de visquota.

Overzicht toegestane visquota en benutting

Het benuttingsoverzicht Nederlandse vangstquota geeft de toegestane vangstquota en de benutting daarvan weer door de Nederlandse visserijsector.

Visverboden bij overschrijden visquotum

EU-lidstaten mogen niet meer vissen op een soort vis dan het visquotum bepaalt. Gebeurt dit toch in bepaalde gebieden, dan mogen vissers er niet meer op deze soort vis vissen. Dit heet een (tijdelijke) sluiting van de visserij. Zo’n sluiting moet voorkomen dat deze soort vis uitsterft.