Visquota

De Europese Unie (EU) bepaalt elk jaar in december voor een groot aantal visbestanden de totale toegestane vangsten (TAC). Dat betekent dat per vissoort de totale hoeveelheid wordt bepaald die in het komende jaar mag worden gevangen en aangeland. Die hoeveelheid wordt daarna volgens eerder afgesproken percentages verdeeld over de EU-lidstaten: de visquota.

Vangstmogelijkheden 2019

De afspraken over de vangstmogelijkheden in 2019. De definitieve TAC en quotaverordening worden begin 2019 gepubliceerd.

De diepzeeverordening wordt niet jaarlijks, maar tweejaarlijks vastgesteld.

Uitputting visquotum

EU-lidstaten mogen het visquotum voor een bepaalde vissoort niet overschrijden. Gebeurt dit toch in bepaalde gebieden dan mogen vissers daar niet meer op deze vissoort vissen. Dit moet voorkomen dat de vissoort uitsterft.

Voor Nederland gaat het om de volgende gebieden en vissoorten: