Visquota

De Europese Unie (EU) bepaalt elk jaar in december per soort vis de totale hoeveelheid die in het komende jaar mag worden gevangen en aangeland (TAC). De EU verdeelt die hoeveelheid daarna volgens eerder afgesproken percentages over de EU-lidstaten: de visquota.

Vangstmogelijkheden 2020

De afspraken over de vangstmogelijkheden in 2020. Er is een voorlopige versie van de TAC en quotaverdeling voor 2020. De EU maakt de definitieve TAC en quotaverordening begin 2020 bekend.

De diepzeeverordening wordt niet jaarlijks, maar tweejaarlijks vastgesteld.

Visverboden bij overschrijden visquotum

EU-lidstaten mogen niet meer vissen op een soort vis dan het visquotum bepaalt. Gebeurt dit toch in bepaalde gebieden dan mogen vissers er niet meer op deze soort vis vissen. Dit moet voorkomen dat deze soort vis uitsterft.

Voor Nederland gaat het om de volgende gebieden en soorten vis: