Sluiting van de visserij voor RED/N3M (Engels) 2018

De Europese Commissie heeft een sluiting ingesteld voor de visserij op roodbaarzen in gebied NAFO 3M.