Deelbesluit 2B op Woo-verzoek over pelagische visserij

Besluit op een verzoek om informatie over pelagische visserij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Deelbesluit 2B op Woo-verzoek over pelagische visserij