Voor vluchtelingen gelden regels op het gebied van werk en integratie. Zo moeten vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning inburgeren en Nederlands leren. En mogen ze werken als ze een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben. Voor vrijwilligerswerk is dit dan weer niet nodig. Asielzoekers kunnen in afwachting van een eventuele verblijfsvergunning onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen.