Kamerbrief Voedselverspilling in Nederland

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken omtrent voedselverspilling in Nederland.