Actieplan Taskforce Voedselvertrouwen

In het actieplan stellen het bedrijfsleven in de dierlijke sectoren (vlees en zuivel) en de overheid (EZ, VWS) gezamenlijk acties voor. Deze acties moeten er toe leiden dat het vertrouwen van de consument in voedsel versterkt wordt.

Actieplan Taskforce Voedselvertrouwen (PDF | 13 pagina's | 120 kB)