Besluit Woo-verzoek contacten LNV - A-ware

Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Koninklijke A-ware Food Group B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek contacten LNV - A-ware