Samengevoegde beslisnota's bij Kamerbrief over contouren gehandicaptenvoertuigenkader en stand van zaken invoering kentekening bijzondere bromfietsen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Samengevoegde beslisnota's bij Kamerbrief over contouren gehandicaptenvoertuigenkader en stand van zaken invoering kentekening bijzondere bromfietsen