Kamerbrief over contouren gehandicaptenvoertuigenkader en stand van zaken invoering kentekening bijzondere bromfietsen

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een nieuw kader voor het op de weg brengen en het veilig kunnen gebruiken van gehandicaptenvoertuigen. Daarnaast gaat hij in op het uitstel van de inwerkingtreding van de kentekening voor bijzondere bromfietsen.

Kamerbrief over contouren gehandicaptenvoertuigenkader en stand van zaken invoering kentekening bijzondere bromfietsen