Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets (PDF | 14 pagina's | 282 kB)