Juridische aspecten van ALKS en ADS

Dit onderzoeksrapport omschrijft de juridische raakvlakken van de GSR (General Safety Regulation; Algemene Veiligheidsverordening) met Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van ADS (Automated Driving System). ADS is een overkoepelend begrip voor voertuigen die voor langere tijd (delen van) de rijtaak geheel zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder tussenkomst van de menselijke bestuurder.

Juridische aspecten van ALKS en ADS (PDF | 47 pagina's | 781 kB)

GSR en ADS

De herziene GSR is op 6 juli 2022 in Europa van kracht geworden. De Europese Unie (EU) wil met de maatregelen in deze GSR het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer tegen 2050 tot bijna 0 terugbrengen.

Met de GSR wordt het onder andere mogelijk om typegoedkeuring aan te vragen voor een Automated Driving System (ADS). Deze nieuwe mogelijkheid in de GSR markeert de faseovergang van experimenteren naar productie en verkoop van dergelijke systemen in de EU.