Auditteam Voetbal en Veiligheid

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. Het Auditteam bestaat uit (oud-)bestuurders van gemeenten, politie, veiligheidsregio’s en clubs.

Het Auditteam onderzoekt fenomenen in het (betaald) voetbal die de veiligheid beïnvloeden. Denk hierbij aan vuurwerk, weerbaarheid van voetbalorganisaties tegen ondermijning, de persoonsgerichte aanpak, de invloed van corona op het betaald voetbal en incidentonderzoeken. Ook worden alle betaald voetbal clubs regelmatig bezocht voor een audit. Het Auditteam wordt in hun werkzaamheden ondersteund door adviesbureau Berenschot. 

Leden Auditteam Voetbal en Veiligheid

Het huidige Auditteam bestaat uit:

  • Michel Bezuijen (voorzitter) (Burgemeester Zoetermeer)
  • Lieke Sievers (lid) (Burgemeester Edam-Volendam)
  • Alwin Dam (lid) (Officier van Justitie)
  • Justin Goetzee (lid) (oud-bestuurder betaald voetbalclub)
  • Johan van Kastel (lid) (oud-directeur Veiligheidsregio)
  • Ad Heil (lid) (oud-Politiechef)

Taak Auditteam Voetbal en Veiligheid

Het Auditteam heeft tot taak:

  • het doen van feitenonderzoek naar ingrijpende incidenten van voetbalgerelateerd geweld in Nederland;
  • het onderzoeken en analyseren van trends in (uitwassen van) gedrag van voetbalsupporters en het doen van aanbevelingen ter verbetering;
  • het opstellen van concrete adviezen en aanbevelingen door het uitvoeren van onderzoek (audits) over de aanpak van voetbalgeweld door clubs, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en KNVB.

Het Auditteam onderzoekt fenomenen in het (betaald) voetbal die de veiligheid beïnvloeden. Denk hierbij aan vuurwerk, weerbaarheid van voetbalorganisaties tegen ondermijning, de persoonsgerichte aanpak, de invloed van corona op het betaald voetbal en incidentonderzoeken. Ook worden alle betaald voetbal clubs regelmatig bezocht voor een audit. Het Auditteam wordt in de werkzaamheden ondersteund door adviesbureau Berenschot. 

Contact met het Auditteam verloopt via Vincent van der Vlies van adviesbureau Berenschot.