Auditteam Voetbal en Veiligheid

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid is een onafhankelijk adviesorgaan. Het Auditteam bestaat uit bestuurders van gemeenten, politie, veiligheidsregio’s en clubs. Het Auditteam onderzoekt fenomenen in het (betaald) voetbal die de veiligheid beïnvloeden. Denk hierbij aan vuurwerk, weerbaarheid van voetbalorganisaties tegen ondermijning, de persoonsgerichte aanpak, de invloed van corona op het betaald voetbal en incidentonderzoeken. Ook worden alle betaald voetbal clubs regelmatig bezocht voor een audit. Het Auditteam wordt in hun werkzaamheden ondersteund door adviesbureau Berenschot. 

Contact met het Auditteam verloopt via Vincent van der Vlies van adviesbureau Berenschot.