Vuurwerk in voetbalstadions

Voetbalsupporters mogen in en om stadions geen vuurwerk bij zich hebben en afsteken. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt alle overtreders strafrechtelijk. Daarnaast legt de KNVB een stadionverbod op.

Gevaar van vuurwerk in voetbalstadions

Vuurwerk in stadions is verboden. Het is gevaarlijk om vuurwerk af te steken op volle tribunes. Knalvuurwerk kan gehoorschade opleveren. Fakkels kunnen brandwonden veroorzaken en giftige rook is schadelijk voor de longen. Ook kunnen supporters in paniek raken als er ineens (veel) rook ontstaat of iets ontploft. Daarnaast is er risico op brand als vuurwerk of fakkels worden afgestoken in de buurt van (span)doeken of ander brandbaar materiaal.

Extra maatregelen vuurwerk in stadions

Incidenten met vuurwerk in stadions komen regelmatig voor. Daarom hebben de Rijksoverheid, KNVB, politie, OM, gemeenten en betaald voetbalclubs extra maatregelen met elkaar afgesproken:

  • Supporters die zich niet houden aan het vuurwerkverbod worden strafrechtelijk vervolgd en krijgen een landelijk stadionverbod. 
  • Ook bij trainingen mogen supporters geen vuurwerk meenemen en afsteken.
  • Voetbalclubs en gemeenten bespreken met supporters andere opties, zoals een professionele vuurwerkshow.
  • Officiële websites, magazines en andere communicatiemiddelen van voetbalclubs tonen geen illegaal vuurwerk.

Ook de Europese voetbalorganisatie UEFA wil dat vuurwerk zo snel mogelijk uit alle voetbalstadions verdwijnt.

Sfeeracties vuurwerk mogen wel met vergunning

Sfeeracties met vuurwerk voor wedstrijden mogen nog wel, maar alleen als een professioneel bedrijf dit vuurwerk uitvoert. Dat bedrijf moet een vergunning hebben van de provincie om het vuurwerk uit te voeren.