Kamerbrief over beantwoording schriftelijk overleg 9 juni jl. over Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep

Minister Kuipers (VWS) biedt, mede namens minister Adema (LNV), de Tweede Kamer hun reactie aan op de vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg van 9 juni jl. van de vaste commissie voor VWS over het advies van het Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep.

Kamerbrief over beantwoording schriftelijk overleg 9 juni jl. over Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep