Intensiveringsplan preventie vogelgriep

Intensiveringsplan over de preventie van vogelgriep. In dit plan zijn ook de aanbevelingen van het Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) meegenomen.

Intensiveringsplan preventie vogelgriep