Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 oktober 2021, nr. WJZ/ 21265440 , houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Zeewolde (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde 2021)