Regeling tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2021, nr. WJZ/21311277, tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2021

Regeling tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2021 (PDF | 2 pagina's | 89 kB)