Regeling houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten en zoönosen in verband met het vervoer van commercieel gehouden hoenderachtigen, ganzen of eenden en de slacht van eenden en kalkoenen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 december 2021, nr. WJZ/21323859, houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten en zoönosen in verband met het vervoer van commercieel gehouden hoenderachtigen, ganzen of eenden en de slacht van eenden en kalkoenen.

Regeling houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten en zoönosen in verband met het vervoer van commercieel gehouden hoenderachtigen, ganzen of eenden en de slacht van eenden en kalkoenen (PDF | 3 pagina's | 92 kB)