Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bocholt (België) 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 januari 2022, nr. WJZ/22007573, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Bocholt (België) (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bocholt (België) 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bocholt (België) 2022 (PDF | 10 pagina's | 211 kB)