Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Son 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 maart 2022, nr. WJZ/22082183, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Son.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Son 2022 (PDF | 14 pagina's | 272 kB)