Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Dalfsen 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 juli 2022, nr. WJZ/22367354, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Dalfsen.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Dalfsen 2022 (PDF | 10 pagina's | 251 kB)