Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Minnertsga 2022 in verband met een wijziging van bijlage 2

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 juli 2022, nr. WJZ/22367750, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Minnertsga 2022 in verband met een wijziging van bijlage 2.

Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Minnertsga 2022 in verband met een wijziging van bijlage 2 (PDF | 3 pagina's | 64 kB)