Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren X 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 augustus 2022, nr. WJZ/22410398, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren X 2022 in verband met het wijzigen van de corridor.

Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren X 2022 (PDF | 3 pagina's | 57 kB)