Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tiel 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2022, nr. WJZ/22512240, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Tiel.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tiel 2022 (PDF | 11 pagina's | 278 kB)