Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Waddinxveen 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 oktober 2022, nr. WJZ/22512770, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Waddinxveen (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Waddinxveen 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Waddinxveen 2022 (PDF | 12 pagina's | 237 kB)