Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ospel 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 oktober 2022, nr. WJZ/ 22519187 , houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Ospel.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ospel 2022 (PDF | 15 pagina's | 225 kB)