Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Oudwoude 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 oktober 2022, nr. WJZ/22536759, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Oudwoude.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Oudwoude 2022 (PDF | 11 pagina's | 180 kB)