Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Mijdrecht 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 december 2022, nr. WJZ/22586485, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Mijdrecht.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Mijdrecht 2022 (PDF | 12 pagina's | 276 kB)