Regeling tot wijziging van de veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met opheffing van bepaalde regio's

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 juli 2023, nr. WJZ/ 33359724, tot wijziging van de veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met opheffing van bepaalde regio's