Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten II 2023

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 december 2023, nr. WJZ/43351299, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten II 2023