Wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaats

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 januari 2024, nr. WJZ/4392356, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen.

Wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaats