Ruiming leghennen biologisch pluimveebedrijf Barneveld na risicovol contact

Naar aanleiding van de vogelgriepbesmetting bij leghennen op een pluimveebedrijf in Zeewolde afgelopen maandag, worden vandaag circa 9.500 kippen op een biologisch pluimveebedrijf in Barneveld geruimd. Het bedrijf wordt als risicovol gezien omdat bij de tracering van contacten naar voren is gekomen dat een bezoeker eerder deze week het bedrijf in Zeewolde heeft bezocht en daarna in een stal met kippen op het bedrijf in Barneveld is geweest. Hierop is het bedrijf verdacht verklaard. Omdat niet volledig uit te sluiten is dat met dit bezoek het vogelgriepvirus is overgebracht naar het bedrijf in Barneveld, bijvoorbeeld via insleep van strooisel of uitwerpselen, en het in een zeer pluimveedicht gebied ligt, is besloten om de leghennen op het bedrijf te ruimen. De ruiming vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Hoewel de kans op een besmetting bij dit bedrijf klein is, zijn de consequenties van een eventuele uitbraak op deze locatie zeer groot. In de 10 km zone rondom het bedrijf liggen 277 pluimveebedrijven. Bovendien leert het verleden dat bedrijven al besmettelijk kunnen zijn voordat dit uit testen naar voren komt. De dieren zijn in die periode dan al infectieus en zouden andere bedrijven kunnen besmetten. Door het bedrijf te ruimen wordt dit voorkomen. Dergelijke preventieve ruimingen komen vaker voor, bijvoorbeeld bij sommige bedrijven die in de 1 km zone van een besmet bedrijf liggen.

Ophokplicht naar aanleiding van besmetting in Zeewolde

Naar aanleiding van een besmetting bij leghennen op een pluimveebedrijf in Zeewolde is sinds 26 oktober voor heel Nederland een ophokplicht van kracht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dit gebeurt om het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels, voor zover het hoenderachtigen/kippen, watervogels, en loopvogels betreft, zijn verplicht die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Maak melding van dode wilde vogels

Het is belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. Meer informatie over waar dit het beste kan is te vinden op de website van de NVWA. Voor houders van vogels geldt een meldplicht, zij moeten melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreidingen kleiner.