Vogelgriep vastgesteld in Renswoude

In Renswoude (gemeente Renswoude, provincie Utrecht) is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf met uitloop. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 65.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen de 1-kilometerzone liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep. Binnen de 3-kilometerzone liggen 31 pluimveebedrijven. Alle bedrijven in de 3-kilometerzone, inclusief de twee bedrijven in de 1-kilometerzone, worden de komende 10 dagen door middel van bemonstering van de kadavers gevolgd. Dit wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Deze kadavertonbemonstering wordt uitgevoerd in plaats van het preventief ruimen van bedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 202 andere bedrijven met pluimvee.

Vervoersverbod

Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.  

Met ingang van 3 november jl. was de ophok- en afschermplicht in regio 7 en 10 ingetrokken. Door deze nieuwe uitbraak zal er echter per direct weer een ophok- en afschermplicht gelden voor regio 7 en 10.  

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.