Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig wel nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7,10 en 19), vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s. In die regio’s blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

Piet Adema, minister van LNV: “Goed nieuws voor zowel de vrije-uitloopsector als hobbyhouders:  de ophok- en afschermplicht wordt grotendeels weer ingetrokken. De kippen mogen weer naar buiten, wat fijn is voor zowel de kippen als de houders. We blijven de situatie goed monitoren.”

Risico pluimveesector laag tot matig

De minister heeft dit besloten op basis van een nieuw advies van de deskundigengroep dierziekten. Deze komt regelmatig bij elkaar om een analyse te maken over de vogelgriepsituatie. Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven wordt nu ingeschat als laag in heel Nederland als de ophokplicht in stand blijft en laag tot matig wanneer deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico matig tot hoog.

De ophok- en afschermplicht was sinds 14-11-2023 van kracht. We hebben bij de vorige keer dat de ophok- en afschermplicht was ingetrokken gezien dat de situatie snel kan veranderen. Om die reden blijft het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met verschillende organisaties over de situatie bij wilde vogels. Het risico dat vogelgriep van pluimvee overgaat op mensen (zoönose) is in Nederland nog steeds klein, blijkt uit een recent rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.