Toezicht op medisch handelen van zorgverleners

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het handelen van zorgverleners. En dus ook op de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen door zorgverleners. Dit gebeurt op grond van de Wet BIG en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Maatregelen bij fouten door zorgverleners

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan BIG-geregistreerde zorgverleners een tuchtmaatregel opleggen. Dit kan op grond van het tuchtrecht in de Wet BIG. Bijvoorbeeld als een arts een verwijtbare fout maakt tijdens een operatie. Of als een verpleegkundige zijn beroepsgeheim schendt. Een tuchtmaatregel kan gevolgen hebben voor de inschrijving van de zorgverlener in het BIG-register.
Ook de IGJ en de strafrechter kunnen een BIG-geregistreerde zorgverlener een beperking van de beroepsuitoefening opleggen.