Kan ik via het vavo een diploma voortgezet onderwijs halen?

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u een diploma of deelcertificaten voor het voortgezet onderwijs halen. Dat kan in de richting vmbo-tl, havo of vwo. Het vavo biedt dezelfde eindexamenvakken aan als een gewone middelbare school.

Wie diploma kan halen via vavo

U kunt via het volwassenenonderwijs een diploma halen voor het vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo als u:

  • Volwassen bent (18 jaar of ouder) en niet meer op de middelbare school zit, maar nog geen startkwalificatie heeft;
  • 16 of 17 jaar bent en dreigt uit te vallen op de middelbare school, of daar niet meer ingeschreven staat. Misschien past het volwassenenonderwijs dan beter. 

Deeltijd of versnelde opleiding

Op sommige scholen kunt u de opleiding ook deeltijd doen in de avonduren. Zo kunt u lessen volgen naast bijvoorbeeld uw werk. Soms kunt u de opleiding versneld doen. Bijvoorbeeld 2 jaar havo in 1 jaar.

Aanmelden voor vavo

U kunt zich op de volgende manier aanmelden voor een vavo-opleiding: