Kan ik via het vavo een diploma voortgezet onderwijs halen?

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u een diploma of deelcertificaten voor het voortgezet onderwijs halen in de richting vmbo-tl, havo of vwo. Het vavo is  voor volwassenen (18+) die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten maar nog geen startkwalificatie hebben behaald, of een vak of diploma op een hoger niveau willen halen. En voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die dreigen uit te vallen en waarbij de inrichting van het volwassenenonderwijs beter past. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze minderjarigen vanaf 16 jaar ook naar het vavo.

Vavo voor 18 jaar en ouder

Iedereen vanaf 18 jaar kan via het vavo een diploma voor het vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo halen. Dat kan op sommige scholen ook in de avonduren. Zo kunt u lessen volgen naast bijvoorbeeld uw werk. Soms kunt u de opleiding versneld doen. Bijvoorbeeld 2 jaar havo in 1 jaar. 

Opleidingen bij mbo-instelling en roc’s

De vavo-opleidingen kunt u volgen bij mbo-instellingen (roc's). Voor informatie over een vavo-opleiding kunt u contact opnemen met een mbo-instelling bij u in de buurt.

Vavo voor 16-jarigen en 17-jarigen

Bent u 16 of 17? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw opleiding voor het voortgezet onderwijs op het vwo, havo of vmbo-tl afronden op het vavo. Bijvoorbeeld als u gezakt bent voor uw eindexamen en maar een paar vakken over moet doen. Dit moet u overleggen met uw middelbare school en de vavo-instelling. U volgt namelijk wel uw lessen op het vavo, maar blijft ingeschreven bij uw middelbare school. De middelbare school blijft ook verantwoordelijk voor u. Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen jongeren van 17 jaar die niet meer op een middelbare school staan ingeschreven, door de gemeente worden doorverwezen naar het vavo. Dat gebeurt als de gemeente het vavo de best passende route vindt. Voorwaarde is wel dat de jongere in het betreffende studiejaar 18 jaar wordt.