Hoe lang moet een school gemaakte examens bewaren?

Een school moet het werk van het centraal examen bewaren tot minimaal 6 maanden na de uitslag. Dit geldt ook voor de bijbehorende cijferlijst en de opgaven die de leerling gebruikte. Voor schoolexamens geldt geen bewaartermijn.

Geen bewaartermijn schoolexamen

Scholen bepalen zelf of en hoe lang ze de gemaakte opgaven van schoolexamens bewaren. Meestal legt de school een examendossier aan. Hierin bewaart de school:

  • de cijfers van toetsen;
  • praktische opdrachten;
  • handelingsopdrachten;
  • werkstukken.

Inzien examenwerk

De leerling en de ouders of wettelijke vertegenwoordigers mogen het werk voor het (centraal) examen en de cijferlijst op school inzien. Hierbij moet een vertegenwoordiger van de school aanwezig zijn.