Mag een middelbare school mijn kind schorsen of van school sturen?

Een middelbare school  mag uw kind maximaal een week schorsen. Uw kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. De school kan in bijzondere situaties ook besluiten een leerling van school te sturen (te verwijderen). Dit gebeurt alleen als uw kind zich ernstig heeft misdragen. Soms kunnen ook de leerresultaten de aanleiding zijn. 

Regels schorsing en van school sturen

Als de school een leerling schorst, moet de school zich houden aan regels. De ouders mogen bijvoorbeeld bezwaar maken. De regels over schorsen en verwijderen in het voortgezet onderwijs vindt u op de website van de Onderwijsinspectie.