Hoe neem ik contact op met de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio's)?

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de 40 Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) in Nederland. Ook vindt u hier een overzicht van de gemeenten per RMC-regio. In RMC-regio’s werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Contact over voortijdig schoolverlaten

Elke regio heeft een contactgemeente voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Ook heeft elke regio een contactschool, die de andere scholen vertegenwoordigt. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de RMC-coördinator van de centrumgemeente, de gegevens van de contactschool en de accountmanager mbo van het ministerie van OCW.

  • Heeft u een vraag over een individuele jongere? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar of RMC-consulent van de woongemeente.
  • Heeft uw een vraag over het beleid over voortijdig schoolverlaten in een regio of school? Neem dan contact op met de contactpersonen van de regio.
  • Heeft uw een vraag over beleid of wet- en regelgeving? Neem dan contact op met Ingrado.

RMC-regio's

Contactgegevens