Wat gebeurt er als mijn kind zonder diploma van school gaat?

Als uw kind van school gaat zonder diploma (startkwalificatie), dan krijgt de gemeente hiervan een melding. Het ligt aan de leeftijd van uw kind wie daarna actie onderneemt. Doel is om uw kind weer terug te laten gaan naar school of leerbaan.

Leerling onder 16 jaar

Leerlingen onder 16 jaar hebben een leerplicht. Zij moeten naar school. Als uw kind niet meer naar school gaat, zonder goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente.

De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in. Samen met de leerling, school en ouders probeert de ambtenaar ervoor te zorgen dat uw kind weer terug gaat naar school. Als het nodig is schakelt de leerplichtambtenaar jeugdhulpverlening of jeugdzorg in. Als uw kind niet naar school gaat, kunnen u en uw kind (boven 12 jaar) een boete krijgen. 

Leerlingen onder 18 jaar zonder startkwalificatie

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind een voltijdopleiding moet volgen.

Als dit niet gebeurt, meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in. Dit werkt net zoals bij leerlingen onder 16 jaar. 

Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie

Leerlingen die ouder zijn dan 18 hoeven niet meer verplicht naar school. Maar als een leerling tussen 18 en 23 jaar van school gaat zonder startkwalificatie, meldt de school dit wel bij de gemeente.

De gemeente geeft de melding door aan het Doorstroompunt (RMC). Een doorstroommedewerker probeert om toch een geschikte opleiding, werk of een leerbaan te vinden voor uw kind.