Wat moet ik weten als ik vuurwerk ga afsteken?

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.  In de Algemene Plaatselijke Verordening van uw gemeente staat waar u geen vuurwerk mag afsteken.  U kunt een boete krijgen als u zich niet aan de regels houdt.

Vuurwerkverbod op bepaalde plekken

Uw gemeente kan in de Algemene Plaatselijke Verordening op bepaalde plekken een vuurwerkvrije zone instellen. Bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Of in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Steekt u daar toch vuurwerk af, dan bent u strafbaar. Burgers kunnen ook vrijwillige vuurwerkvrije zones instellen. De politie handhaaft daar niet.

Minimumleeftijd vuurwerk afsteken

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Veilig vuurwerk afsteken

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of buiten ernaar kijken? Dan kunt u het beste uw ogen beschermen met een vuurwerkbril en bent u verplicht een lanceerstandaard te gebruiken bij het afsteken van vuurpijlen. Veilig vuurwerk afsteken doe je als volgt:

  • draag een vuurwerkbril;
  • houd afstand;
  • gebruik een aansteeklont;
  • gebruik een lanceerstandaard voor vuurpijlen;
  • lees de gebruiksaanwijzing. 

Ook kunt u de tips over veilig vuurwerk afsteken opvolgen.

Boete voor afsteken vuurwerk buiten toegestane tijden

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een boete van € 100 krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen. 

Boete voor afsteken illegaal vuurwerk

Steekt u illegaal vuurwerk af? Dan kunt u een boete voor het afsteken van illegaal vuurwerk krijgen. Als de politie een dader met illegaal vuurwerk afsteken betrapt, is het mogelijk dat deze geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgt of houdt. Dat houdt in dat heel veel banen niet meer mogelijk zijn. Verplicht stoppen met een stage behoort ook tot de risico’s.  Minderjarigen verwijst de politie door naar bureau Halt voor een alternatieve straf. De schade wordt verhaald op de daders of hun ouders. Dat geldt ook voor andere vernielingen.